இன்று, Falcon Heavy ராக்கெட்டானது விண்ணில் ஏவப்படவுள்ளது. இதில் என்ன ஆச்சிர்யமென்றால், இந்த ராக்கெட்டில் கார் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது தான் Tesla Roadster கார். யார், ஏன் மற்றும் எதற்காக ஒரு காரை விண்வெளிக்கு (செவ்வாய் கிரகத்திற்கு) அனுப்புகிறார்கள் என்று பார்ப்போம். SpaceX SpaceX நிறுவனமானது இந்த ராக்கெட்டை தயாரித்துள்ளது. இந்த ராக்கெட்டின் பெயர் Falcon...
1982-ம் ஆண்டு தோன்றிய Super Blue Blood Moon, சூப்பர் ப்ளூ பிளட் மூன் (செம்ம நீல ரத்த நிலா), 35 வருடங்களுக்கு பின்பு, நாளை (31.01.2018) இந்தியாவிலுள்ள மக்களால் பார்க்க முடியும். அமெரிக்கா மக்கள் 150 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இந்த அறிய நிகழ்வை பார்க்க உள்ளனர். சரி, சூப்பர் ப்ளூ பிளட் மூன் (செம்ம...
The crew has Randy Bresnik from .S. National Aeronautics and Space Administration, Sergey Ryazanskiy from Russian space agency Roscosmos, and Italy's Paolo Nespoli with the European Space Agency. Three men have returned to Earth using a capsule vehicle called, Soyuz vehicle. These three...
People around the world can witness this Awesome Meteor shower today at 7.00 PM. This meteor shower can be witnessed up to 4.00 AM tomorrow (14.12.2017). What is Meteor? A meteoroid is a small rocky or metallic body in outer space....
KALAMSAT, which was launched in to Space by NASA on date of June 22, 2017, came back home. KALAMSAT along with fellow satellites were recovered from NASA's Flight Capsule. Each and every satellite which launched in to Space collected more details...
Cassini, made it's last ride in to the atmosphere of Saturn and destroyed itself at 7:55 am EDT (4:55 am PDT), 5.25 PM in Indian time. The LOS (Loss of Signal) on Earth happened on sharp 4.55 AM PDT. Check the last signals...
Cassini, A Spacecraft which had been designed to explore the planet Saturn is going to destroy itself on the atmosphere of Saturn. The Cassini had been launched in to Space nearly 20 years ago, at the date of October,...
Space Kidz India, a team from Tamil Nadu, India who made a World Record by launching World's Lightest Satellite is now ready for their next mission. Yes, the team which launched the World's Lightest Satellite is now ready to place their Lightest Lander on...