இன்று, Falcon Heavy ராக்கெட்டானது விண்ணில் ஏவப்படவுள்ளது. இதில் என்ன ஆச்சிர்யமென்றால், இந்த ராக்கெட்டில் கார் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது தான் Tesla Roadster கார். யார், ஏன் மற்றும் எதற்காக ஒரு காரை விண்வெளிக்கு (செவ்வாய் கிரகத்திற்கு) அனுப்புகிறார்கள் என்று பார்ப்போம். SpaceX SpaceX நிறுவனமானது இந்த ராக்கெட்டை தயாரித்துள்ளது. இந்த ராக்கெட்டின் பெயர் Falcon...
1982-ம் ஆண்டு தோன்றிய Super Blue Blood Moon, சூப்பர் ப்ளூ பிளட் மூன் (செம்ம நீல ரத்த நிலா), 35 வருடங்களுக்கு பின்பு, நாளை (31.01.2018) இந்தியாவிலுள்ள மக்களால் பார்க்க முடியும். அமெரிக்கா மக்கள் 150 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இந்த அறிய நிகழ்வை பார்க்க உள்ளனர். சரி, சூப்பர் ப்ளூ பிளட் மூன் (செம்ம...
The crew has Randy Bresnik from .S. National Aeronautics and Space Administration, Sergey Ryazanskiy from Russian space agency Roscosmos, and Italy's Paolo Nespoli with the European Space Agency. Three men have returned to Earth using a capsule vehicle called, Soyuz vehicle. These three...